cat9298_img136465926.jpg

מאחורי האופרה עם יוליה פבזנר

רותי קרן בשיחה עם במאית האופרה יוליה פבזנר על תפקידו של הבמאי בתרגום יצירה מוסיקאלית לאמנות ויזואלית. הקשר עם המנצח ועם הזמרים, קוספציות אמנותיות, והתאמתן לנתונים המוסיקאליים של המבצעים
  • 57 דקות
מאחורי הקלעים
מאחורי האופרה עם יוליה פבזנר

עורכת ומגישה: רותי קרן