cat26200_img87778757.jpg

בוקר וערב - ספר על תחילת החיים וסופם

יון פוסה, אחד הסופרים הנורבגים החשובים, זוכה לתרגום ראשון של הפרוזה שלו לעברית - דנה כספי המתרגמת מספרת כיצד הספר הזה ניחם אותה באופן אישי בעת קריאתו; הספרות במשבר - האם יש דרך לייצר ספרים טובים יותר ומערכת ספרותית מתפקדת יותר? לד"ר יפתח אשכנזי יש רעיון איך; וגם: מדוע צריך לנעול את הספר "שתי גברות רציניות" בתוך ארון?
  • 41 דקות
מה שכרוך
בוקר וערב - ספר על תחילת החיים וסופם

עורכים ומגישים: יובל אביבי ומיה סלע, מפיקה: תמר בנימין, טכנאי: אלעד זהר