cat9715_img503154006.jpg

"הנהמה" של שון פן

השחקן שון פן הוציא ספר ביכורים חדש שעורכו משווה אותו ל"נהמה" של אלן גינסברג פרופסור רון שחר על הקשר שבין כתיבת סיפורים לעולם העסקים וגם המבקר אורין מוריס על פרוזה של מבקרים
  • 40 דקות
מה שכרוך
"הנהמה" של שון פן