cat21469_img436530616.jpg

פסח

הכל מוכן לערב ליל הסדר והמשפחה בדרך מסידורים אחרונים. הדבר האחרון שנשאר, המטלה האחרונה שטרם בוצעה, היא סידור הישיבה סביב שולחן הסדר. איך אפשר להחליט מי יושב ליד מי כשצריך להתחשב בכולם? שיר שמנסה לעשות סדר בבלגן
  • 5 דקות
משפחה באוטו
פסח