cat29935_img472325041.jpg

נועם רותם

הוא מעיד על עצמו שהגיע אל המוזיקה כי "חיפש דרך לחפש", ובשלושים השנים שעברו מאז שהקים את קרח 9 בקריות הוא אחד האמנים העקביים במוזיקה הישראלית עם, ואם תשאלו אותו לאמנות עדיין יש תפקיד, ממש כמו לדוכן פלאפל
  • 47 דקות
נגד הזרם
נועם רותם

מגיש: רועי חסן, עורך: נדב הלפרין