cat28781_img504525830.jpg

קותימאן (אופיר קותיאל)

כילד הוא ראה את הפסנתר של השכן ורצה גם, המוזיקה הגיע אליו מטיולים אקראיים בין תחנות רדיו ואחר כך בין יוצרים עצמאיים באינטרנט ומהשיטוטים האלה נולדו הסימפולים שהפכו או לאחד היוצרים והמפיקים המדוברים בארץ ואפילו בעולם
  • 35 דקות
נגד הזרם
קותימאן (אופיר קותיאל)

מגיש: רועי חסן, עורך: נדב הלפרין