cat10608_img93758686.jpg

היה היו זמנים - מצעד פזמוני היישוב. חלק א'

בשנת 1960 התקיים בהיכל התרבות בתל אביב מופע מחווה לשירים ולזמרים של הימים שלפני קום המדינה מתקופת החלוצים ועד למחתרות. הקלטת המופע יצאה על תקליט כפול, שנמכר בעותקים רבים. כעת איתרנו בארכיון קול ישראל את הקלטת המופע המלא עם 50(!) דקות נוספות. שירים שירדו בעריכה, בתים שקוצצו מתוך השירים, מערכונים נוספים ועוד
  • 64 דקות
קול ישראל - אוצרות הארכיון
היה היו זמנים - מצעד פזמוני היישוב. חלק א'

מנצח המקהלה והתזמורת והמנהל המוזיקלי של המופע הוא יצחק "זיקו" גרציאני שהשבוע ציינו 15 שנה למותו.

בין השאר תוכלו לשמוע את אילקה רווה מבצע את אדמה אדמתי, את ברכה צפירה יחד עם ביתה נעמה נרדי שרות את עלי גבעה, את שמואל קלצ'קין שר עם הקהל את האמיני יום יבוא וכן את הגרסאות המלאות של כל הדרכים מובילות לרומא של חנה מרון ויוסי ידין, מכתב מאמא של יעקב טימן, שכב בני של ניורה שיין, הטנדר של אסתר גמליאלית ועוד.

לחלק השני

"היה היו זמנים - מצעד פזמוני היישוב":

הוקלט 15.5.1960 בהיכל התרבות
עורכי התוכנית: חיים חפר, עמיקם גורביץ' ודן בן אמוץ, מנהל מוסיקאלי ומנצח: יצחק גרציאני, במאי: יוסף מילוא, מחברי הקטעים בין השירים: חיים חפר ודן בן אמוץ, להקת הקונפראנס: רחל אטאס, יוסף בנאי, אורי זוהר, אבנר חזקיהו, יונה עטרי, בהשתתפות מקהלת הפועלים ע"ש צדיקוב. ליד הפסנתר: רוז'ה גבאי, ביצוע טכני: מאיר אשל
* קטעים שקוצרו בתקליט
** קטעים שלא הופיעו בתקליט

רשימת הקטעים בחלק זה:

1. אני מאמין (טוביה שלונסקי - שאול טשרניחובסקי) עמיקם גורביץ' והתזמורת (0:00)
2. שאו ציונה (נח זאלודקובסקי - נח רוזנבלום) מקהלת צדיקוב (1:43)
3. בשדמות בית לחם (חנינא קרצ'בסקי - אבא קונסטנטין שפירא) יונה עטרי ורחל אטס (3:20)
4. קרועים אנו (ורדינה שלונסקי - אברהם שלונסקי) לאה דגנית (5:34) *
5. היה זה בשדה (עממי - יוסף אוקסנברג) להקת הקונפרנס והקהל (10:16)
6. תל אביב (עממי - אביגדור המאירי) ברכה צפירה (14:20)
7. הי נעליים (יואל אנגל - אביגדור המאירי) מקהלת צדיקוב (17:45)
8. מי יבנה בית (נחום נרדי - לוין קיפניס) להקת הקונפרנס ומקהלת צדיקוב (20:10)
9. גמל גמלי (ידידיה אדמון - ידידיה אדמון) שלמה וייספיש (22:35)
10. שכב בני (שלום חריטונוב - עמנואל הרוסי) ניורה שיין (26:37) *
11. שני מכתבים (יואל אנגל - אביגדור המאירי) רחל אטס ויוסף בנאי (30:44)
12. ואולי (יהודה שרת - רחל) הפורטים מכנרת (33:55)
13. קומה אחא (ש. פוסטולסקי - י. שנהר) הפורטים מכנרת (37:30) **
14. אני מאמין (טוביה שלונסקי - שאול טשרניחובסקי) מקהלת צדיקוב (40:10)
15. בגליל (עלי גבעה) (נחום נרדי - אברהם ברוידס) ברכה צפירה ובתה נעמה נרדי (43:00) **
16. הזקן מנהריים (מרדכי זעירא - מרדכי זעירא) מקהלת צדיקוב (48:45) *
17. שיר עבודה (יה חלילי) (עממי - נח שפירא) מקהלת צדיקוב (50:38)
18. גלגלי העולם (יצחק אדל - יחזקאל סן) מקהלת צדיקוב (52:16)
19. כנרת (מרדכי זעירא - אלכסנדר פן) הלל רווה (אילקה) (55:45)
20. עץ הרימון (עממי - יעקב אורלנד) אילנה רובינא (58.27)
21. עמק ודברי סיום לחלק א' (מרק לברי, רפאל אליעז) מקהלה ועמיקם גורביץ' (1:01:13)