cat13751_img882890693.jpg

שלושה שיודעים – המיטב

הסוף למחלת הסרטן: האם ניתן יהיה להפוך תאים סרטניים בבני אדם לתאי שומן? כמה זמן נמשכת יממה בכוכב הלכת שבתאי? האם סרטן המעי הגס ימוגר בקרוב באמצעות טיפול אימונולוגי, ואיזה תפקיד ממלאות המדוזות הידועות לנו לשמצה בשרשרת המזון הימית, ואיך הוא קשור לשינוי האקלים?
  • 102 דקות
שלושה שיודעים
שלושה שיודעים – המיטב