cat30187_img974441135.jpg

דור האוטיזם - פרק 3

אבחון יתר באוטיזם - הנתונים מצביעים על עלייה תלולה באבחונים, לעיתים כי ההורים והמערכת לוחצים. ילדים שמקבלים טיפולים לא נכונים, וכיתות מלאות שפוגעות בילדים שבאמת נמצאים על הרצף. שיחה עם ד"ר גבריאלה בינדר, פסיכיאטרית ילדים ונוער
  • 47 דקות
המעבדה
דור האוטיזם - פרק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, עריכת סאונד: חן עוז, עיבוד תמונה: פוגי נעים