cat30694_img948474093.jpg

הכדור מתחמם - פרק 3

כבר חם, אבל עוד יילך ויתחמם, במיוחד באזורינו שמתחמם מהר יותר מההתחממות הגלובלית. מדוע זה כך, ומה עוד צפוי לנו? מה סופגים מדענים מפוליטיקאים ומתעשיינים, ואיך מחנכים בני נוער לידע ללא חרדה? שיחה עם פרופ' הדס סערוני מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב
  • 41 דקות
המעבדה
הכדור מתחמם - פרק 3

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, צוות התוכנית: ויויאנה דייטש וחן עוז