cat30693_img985916911.jpg

הכדור מתחמם - פרק 2

הפקת אנרגיה מייצרת גזי חממה שאחראים לחלק משמעותי מהשינוי האקלימי הגדול שקורה. איזה אנרגיות חלופיות יש ומה ההשפעה שלהן. וגם - מה ממדי העלייה של מפלס הים, והאם הוא יציף את אזור החוף? שיחה עם פרופ' הדס סערוני מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב
  • 43 דקות
המעבדה
הכדור מתחמם - פרק 2

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, עריכת סאונד: חן עוז