Logo (20)
כאן

סיכום עונה

בכל התוכניות העונה ניסינו לבדוק על כתפי מי עומדת תעשיית הטלוויזיה המפוארת ואיך היא נהפכה משממה למעצמה, ובזכות מי. גילי איזקוביץ ורותה קופפר חוזרות הפעם אל הפרקים של הפודקאסט עצמו כדי לנסות ולמצוא איזה קו מחבר וגם להזכיר איזה תוכניות נהדרות היו כאן
  • 49 דקות
סדרתיות
סיכום עונה

עורך: עמרי קפלן, מגישות: רותה קופפר וגילי איזקוביץ, טכנאי השידור: דרור רוטשטיין