cat31034_img503397300.jpg
Shutterstock

הנאורות שלפני הנפילה / אווה מֶנָסֶה

"אותו 11 בספטמבר, כשיידיתי אבנים בשוטרים, לא העליתי על דעתי שיום אחד גם אני אהיה שוטר..."
  • 28 דקות
סיפור ביום
הנאורות שלפני הנפילה / אווה מֶנָסֶה

: תרגום: גדי גולדברג, מספר: יואב יפת