cat31033_img25042749.jpg
Shutterstock

59 מקומות להזדיין באריזונה / רודג’ גלאס

"התפנה יותר זמן לחקור אותה מאז השימוע, אבל אתה לא יכול לעשות את זה מסביב לשעון. יש אנשים בעולם שעדיין יש להם עבודה, והבוסית של ג’ניפר תתחיל לצווח אם היא תגלה שהשתרכת אחריה באגף..."
  • 28 דקות
סיפור ביום
59 מקומות להזדיין באריזונה / רודג’ גלאס

: תרגום: אביתר אורן, מספר: רודיה קוזלובסקי