cat31028_img432258640.jpg
Shutterstock

אויבת סיפור האהבה / עלמה גניהר

"פרנצ’סקה, אישה צעירה וארוכת רגליים שפס כחול מפלג לשניים את רעמת השיער האדמוני שלה, חוצה את הגן בצעדים מהירים. היא דורכת על עלי השלכת הנערמים על השביל והם משמיעים קול פצפוץ נעים..."
  • 28 דקות
סיפור ביום
אויבת סיפור האהבה / עלמה גניהר

מספרת: נתלי פינשטין