cat30941_img955285594.jpg
Shutterstock

מותו של רווק / ארתור שניצלר

"מישהו דפק בדלת, בעדינות רבה, אבל הרופא התעורר מייד, הדליק את האור וקם ממיטתו. אחרי מבט חטוף על אשתו, שהמשיכה לישון בשלווה, לבש חלוק ויצא לפרוזדור..."
  • 28 דקות
סיפור ביום
מותו של רווק / ארתור שניצלר

: תרגום: רות בונדי, מספר: רודיה קוזלובסקי