cat30939_img30184494.jpg
Shutterstock

ר״ע מחפש את עיניו / שיח׳ה חוסיין חליווה

"מתוך מאות המכתבים שהגיעו אל שולחן המערכת בחרנו הפעם מכתב מאת קורא שמעדיף לחתום את שמו בראשי התיבות ר”ע. הוא ביקש שנפרסם את דבריו במדור “מכתבי קוראים”..."
  • 8 דקות
סיפור ביום
ר״ע מחפש את עיניו / שיח׳ה חוסיין חליווה

: תרגום: אריה גוס, מספרת: סימי אבלגון