cat30809_img462757119.jpg
Shutterstock

האיש במעיל הרוח הצהוב / תיירי הורגלן

"אחרי כמה פרקים הבחנתי בו. הוא ניסה לפרוץ דלת של בית ישן, שעמד בפינת רחוב שומם והרוס. הוא היה רחוק מכדי שאזהה את פניו, אבל מעיל הרוח הצהוב שלו היה כתם ברקע..."
  • 27 דקות
סיפור ביום
האיש במעיל הרוח הצהוב / תיירי הורגלן

: תרגום: אביגיל בורשטיין, מספר: רמי ברוך