cat30808_img839379865.jpg
Shutterstock

אל ורדוגו / אונורה דה בלזק

"הפעמונים במגדל הכנסייה של העיירה מֶנְדָה צלצלו זה עתה חצות. ברגע זה דומה היה שקצין צרפתי צעיר שנשען על מעקה הרחבה הארוכה שגבלה בגני הטירה שקוע במחשבות עמוקות..."
  • 27 דקות
סיפור ביום
אל ורדוגו / אונורה דה בלזק

: תרגום: מירי ליטבק, מספר: רודיה קוזלובסקי