cat30806_img985378668.jpg
Shutterstock

ירידת מים / דורית רביניאן

"הוא נכנס לסלון, משליך מעליו את צרור המפתחות; והצרור – מצטלצל קלות במעופו – נוחת בלבה של קערת נחושת שמונחת ריקה במרכז השולחן; מהדהד כמו גונג. אימא שלו לא בבית..."
  • 26 דקות
סיפור ביום
ירידת מים / דורית רביניאן

: מספרת: אורלי רביניאן