cat30604_img937354637.jpg
Shutterstock

כופר נפשו של הצ׳יף האדום / או. הנרי

"זה עשה רושם טוב; אבל חכו עד שאני אספר לכם. היינו למטה בדרום, באלבמה – ביל דריסקול ואני – כשצץ פתאום רעיון החטיפה הזה..."
  • 26 דקות
סיפור ביום
כופר נפשו של הצ׳יף האדום / או. הנרי

: תרגום: אהרן אמיר, מספר: רודיה קוזלובסקי