cat30603_img698426280.jpg
Shutterstock

צומת באר המים הקרירים / ארווינד אדיגה

"פעם נהגו לומר על הבאר הישנה — באר המים הקרירים קוראים לה — כי לא תיבש לעולם. אבל כיום היא חתומה ומשמשת רק ככיכר תנועה. ברחובות שסביב לבאר נמצאים כמה מרכזי מגורים של בני המעמד הבינוני..."
  • 26 דקות
סיפור ביום
צומת באר המים הקרירים / ארווינד אדיגה

: תרגום: יואב כ״ץ, מספרת: אורלי רביניאן