cat30601_img582564883.jpg
Shutterstock

הרכבות הנוסעות למדראס / אנטוניו טאבוקי

"הרכבות הנוסעות מבומביי למדראס יוצאות מתחנת ויקטוריה. מדריך התיירים שלי הבטיח כי יציאה מתחנת ויקטוריה די בה לבדה להצדיק נסיעה להודו, וזו היתה הסיבה הראשונה במעלה שבגללה העדפתי את הרכבת על פני המטוס..."
  • 25 דקות
סיפור ביום
הרכבות הנוסעות למדראס / אנטוניו טאבוקי

: תרגום: אלון אלטרס, מספרת: נתלי פינשטין