cat30600_img425136892.jpg
Shutterstock

טמגוצ׳י / אדם מארק

"הטמגוצ'י של הבן שלי חטף איידס. לא יותר משלושים פּיקסֶלים יצרו את חיית המחמד הווירטואלית על צג ה-LCD הקטן, אבל המחלה היתה ניכרת לעין..."
  • 25 דקות
סיפור ביום
טמגוצ׳י / אדם מארק

: תרגום: יואב כ"ץ, מספר: אמיר אשר