cat30599_img115173818.jpg
Shutterstock

חרפה / אלוורו אנריגה

"כביש מהיר יכול להיות כמו הים. השמש צורבת בפנים, הרוח מנקה את דרכי הנשימה, הידיים לופתות את מעקה סיפון הפלדה, ריח הריקבון עולה מבטן האנייה. דרייק הוֹרוֹויץ האמין בכך זמן מה בלי שהצליח לאמת זאת..."
  • 24 דקות
סיפור ביום
חרפה / אלוורו אנריגה

: תרגום: סוניה ברשילון, מספר: יואב יפת