cat30598_img13194624.jpg
Shutterstock

האיש שהעביר את הכותל המערבי / עוזי וייל

"דוד לוגסי, אני חושב, אף פעם לא ידע כמה באמת הוא אוהב את הכותל, עד שלא ראה אותו מפורק לחלוטין, אבן על אבן על אבן, ומועמס בערימות על שלושים משאיות של חברת ההובלות והשיפוצים שלו, ׳א״א אמריקה הובלות ושיפוצים׳..."
  • 25 דקות
סיפור ביום
האיש שהעביר את הכותל המערבי / עוזי וייל

: מספר: רודיה קוזלובסקי