cat30536_img972566137.jpg
shutterstock

נערת חלומותיו / סברינה חואנג

"זה היה חסר היגיון בכל מיני אופנים, ואמור היה לזרוע ספקות בליבו, אבל הוא האמין שהחלומות הוורודים לא התפוגגו, אלא התגבשו לקראת המפגש עם הבחורה שהועיד לו הגורל, מפגש שעתיד היה להתממש בכל רגע..."
  • 24 דקות
סיפור ביום
נערת חלומותיו / סברינה חואנג

: מספר: רודיה קוזלובסקי