cat30405_img63253670.jpg
פרויקט הסיפור הקצר

קמבודיה האמיתית / לורה ג'ין מקיי

"תמיד רציתי בחורה. היו מקומות, כמעט אפשר לומר, חנויות שיכולת להשיג בהן בחורה בכל שעה ביום ואפיל זכרו איך קוראים לך. אבל אני רציתי בחורה שלא צריך לשלם לה. אז שאלתי מישהו, את סווסנסן מהעבודה.."
  • 22 דקות
סיפור ביום
קמבודיה האמיתית / לורה ג'ין מקיי

: תרגם: אביתר אורן, קורא: רודיא קוזלובסקי.