cat30349_img500905068.jpg
Shutterstock

חוצה הקירות / מרסל אֵמֶה

"היה פעם במונמרטר, בקומה השלישית ברחוב אוֹרשָן 75 ב', איש מצוין בשם דוּטיוֹל, שבורך בכישרון יוצא דופן לחצות קירות בלי שהדבר יהיה עליו לטורח..."
  • 21 דקות
סיפור ביום
חוצה הקירות / מרסל אֵמֶה

: תרגום: רמה איילון, מספר: דרור רפאל