cat30348_img605062874.jpg
Shutterstock

קופי ופייסט / יואב רוזן

"באותם ימים דיברתי על נשק. היה אלכס, החייל הבודד שחי עם איזה זקנה, שלא ברור מה הקשר ביניהם, תמיד במרפסת בימי שישי אחר הצהריים, מנקה את ה-16-M המקוצר שלו, לבוש בבוקסרים ובגופייה..."
  • 19 דקות
סיפור ביום
קופי ופייסט / יואב רוזן

: מספר: יואב רוזן