cat30343_img559416053.jpg
Shutterstock

חלומו של גוטפריד היינריך / ז'אומה קברה

"בארבע אחר הצהריים הזדקף הזקן במיטתו ואמר, קספר, בני, היכן אתה? סי במול, לה, רה במול, סי, דו. פתאום עלתה הפראזה בזיכרונו..."
  • 19 דקות
סיפור ביום
חלומו של גוטפריד היינריך / ז'אומה קברה

: תרגום: אדם בלומנטל, מספר: דרור רפאל