cat30273_img138543873.jpg
shutterstock

חוויתו של המרשל בסומפייר / הוגו פון הומפסטל

"זמן רב עוד עד שיעלה הבוקר, זמן רב מאוד!״ רק עכשיו הבחנתי באמת ביופיה ובזקיפות קומתה, ונכספתי לרגע שבו תפסע כמה צעדים גדולים ושקטים ברגליה היפות, שהבליחו בנוגה האדום, ושוב תהיה לצדי. אבל לפני כן עוד ניגשה אל האח, התכופפה והרימה בזרועותיה החשופות והקורנות את בול העץ הכבד האחרון שהיה מונח לפניה, והשליכה אותו מהר אל הגחלים"
  • 25 דקות
סיפור ביום
חוויתו של המרשל בסומפייר / הוגו פון הומפסטל

: תרגום: גדי גולדברג, מספרת: רודיה קוזלובסקי

פרויקט הסיפור הקצר | חווייתו-של-המרשל-בסומפייר ‎https://shortstoryproject.com/he/stories/