cat30263_img539442508.jpg
Shutterstock

בעלי נהג אוטובוס / עלא חליחל

"בעלי נהג אוטובוס כבר יותר משלושים שנה. פגשתי אותו בפעם הראשונה כשהיה בן עשרים וארבע, מיד אחרי שגמר את לימודיו בבית הספר לנהיגה שבעיר..."
  • 23 דקות
סיפור ביום
בעלי נהג אוטובוס / עלא חליחל

: תרגום: ברוריה הורביץ, מספרת: דנה ארניה