cat30228_img138763266.jpg
Shutterstock

גת שמנים / ראלף רוטמן

"...וּמָצָא אוֹתָם יְשֵׁנִים מִיָּגוֹן… המילים הראשונות של הבוקר, המשפט המסומן בספר עם הסימניות, מתנה ממארי, והשמש עולה מעל הערמונים בטיילת המזרקה, שם אין עדיין איש, אין כלב, רק עקעק שמנתר על שביל החול לפני הצל הארוך שלו..."
  • 22 דקות
סיפור ביום
גת שמנים / ראלף רוטמן

: תרגום: ליה נירגד, מספר: רודיה קוזלובסקי