cat30127_img208729461.jpg
Shutterstock

האישה האחרת / שרווד אנדרסון

""אני מאוהב באשתי." הוא אמר – הערה מיותרת, מפני שלא הטלתי ספק בחיבה שלו לאישה שהתחתן איתה. הלכנו במשך עשר דקות ואז הוא אמר את זה שוב..."
  • 20 דקות
סיפור ביום
האישה האחרת / שרווד אנדרסון

: תרגום: לאון פרנקו, מספר: רודיה קוזלובסקי