cat29973_img886527452.jpg
Shutterstock

עוד סיפור אהבה / עוזי וייל

"המדען הראשי של מכון וייצמן נשם עמוק, והפעיל את המתג הסודי בגב של ההיטלר. ההיטלר מיצמץ..."
  • 19 דקות
סיפור ביום
עוד סיפור אהבה / עוזי וייל

: מספר: רודיה קוזלובסקי