cat31127_img962016976.jpg

לוטאן יושבת / מריה מַרְטוֹצָ'ה

"לוּטאן הזמינה אותי להיכנס לחדר מואר, עם קירות בהירים ותקרה גבוהה. לא הפתיע אותה שאני מצלצלת אצלה בדלת אחרי שלא התראינו שלוש שנים, בארץ זרה לשתינו..."
  • 28 דקות
סיפור ביום
לוטאן יושבת / מריה מַרְטוֹצָ'ה

: מאת: מריה מַרְטוֹצָ'ה, תרגום: ליה נירגד, מספרת: אורלי רביניאן