cat29892_img983001624.jpg
Shutterstock

חברו של האדם / דמיטרי דנילוב

"יש ימים בהם האדם חי לו את חייו ולפתע משתלטת עליו תוגה. הוא משועמם, הוא לא מוצא את מקומו ונמלא תזזית חסרת תועלת..."
  • 20 דקות
סיפור ביום
חברו של האדם / דמיטרי דנילוב

: תרגום: אסיה לב ואלכס אבן, מספר: אמיר אשר