cat29787_img522044364.jpg

הכרכרה / ניקולאי נקרסוב

"רשימותיו של שוטה על ערש דווי. חיּי קרבים אל קִצם; עוד רגע ידפוק המוות באצבעו הגרומה על דלתי…"
  • 17 דקות
סיפור ביום
הכרכרה / ניקולאי נקרסוב

תרגום: אולגה סונקין, מספר: רודיה קוזלובסקי