cat29784_img384008234.jpg

חיים מעץ / שיח׳ה חליווה

"למסתכל בתצלום הגדול שתלוי על הקיר בסלון רחב הידיים נדמֶה שיש בו איזה פגם..."
  • 9 דקות
סיפור ביום
חיים מעץ / שיח׳ה חליווה

תרגום: אילנה המרמן, מספר: איתן רץ