cat29782_img623410596.jpg

החברה שלה מתגרשת / יערה שחורי

"החברה שלה מתגרשת. הפנים שלה צבועות בהקפדה מוגזמת. הקו התוחם של השפתון מצויר רחוק מעט מגבול השפתיים, כהה יותר מצבען המקורי..."
  • 6 דקות
סיפור ביום
החברה שלה מתגרשת / יערה שחורי

מספרת: טלי ליברמן