cat29759_img21948511.jpg
SHUTTERSTOCK

בסוף מאי לא תמיד מספיק חם / אמיר זית

"בסוף מאי לא תמיד מספיק חם. ביוני מתחילה הצפיפות הבלתי נסבלת של קייטני הכנרת, וקשה למצוא חוף מרווח מספיק ופנוי..."
  • 14 דקות
סיפור ביום
בסוף מאי לא תמיד מספיק חם / אמיר זית

: מספרת: אביבה גר