cat29677_img676604839.jpg
SHUTTERSTOCK

אבנים / עודד וולקשטיין

"אבי הניף את המזלג מעל הצלחת ותנועתו קפאה באחת; הערפל היה רקוע בעיניו כשכבת קרח המופשרת עד דוק על פני מים כלואים..."
  • 19 דקות
סיפור ביום
אבנים / עודד וולקשטיין

: מספר: גבי ינון