cat29609_img177208440.jpg
Shutterstock

ים בעל חלומות / אורי הולנדר

"הוקל לה. קראה: מעשיות דמיוניות, שובבות, צבעוניות. אחר כך הביטה מבעד לחלון. אחר כך שכבה במיטה. אחר כך קמה, ולא ידעה אם לקרוא או לבכּות. אחר כך חלמה..."
  • 13 דקות
סיפור ביום
ים בעל חלומות / אורי הולנדר

: מספרת: אביבה גר