cat31244_img421778884.jpg

הפעם האחרונה / תמר גלבץ

"כשהייתי בכיתה ו’ יצאתי למחנה בצופים. בגניגר. שבעמק יזרעאל. שלושה ימים מחנה. ריח של שרוף בשיער ותפוחי אדמה ותירס מקופסה ומשמעת מים. זה היה המחנה הראשון שלי. עם שינה והכל..."
  • 31 דקות
סיפור ביום
הפעם האחרונה / תמר גלבץ

: מספרת: אורלי רביניאן