cat31243_img720691839.jpg

נערות הפרובינציה העצובות והשאפתניות / נורית זרחי

"את זה בלה אהבה, לנסוע בעיר הישֵנה הכבויה כולה, חוץ מכמה חלונות בוערים, ובחוץ החושך דק וניתן למישוש. הפעם היתה פטורה לחלוטין מאשמה, אף שהשאירה מאחור את שתי התינוקות שלה..."
  • 31 דקות
סיפור ביום
נערות הפרובינציה העצובות והשאפתניות / נורית זרחי

: מספר: יואב יפת