cat31160_img149609525.jpg

ארוחה עם מל״ט / עאטף אבו סיף

"אני מתעורר לחדשות שישראל הכריזה על הפסקת אש של חמש שעות, שתתחיל בעשר בבוקר. גם רשות המטבע הפלסטינית הודיעה שבשעות האלה יהיו הבנקים פתוחים כדי שאנשים יוכלו לקבל משכורות ולמשוך כסף מזומן..."
  • 29 דקות
סיפור ביום
ארוחה עם מל״ט / עאטף אבו סיף

: תרגום: מאיה פלדמן, מספר: יואב יפת