cat31150_img128461126.jpg

סאדו-מאזו בארץ-הקודש / רועי חן

"שמעת על ההיא?” שאל אותי המוכר מ’עולם הממתקים’, בחור שנראה בעצמו כמו דובון גומי אנושי. “לא שמעת? לפנות בוקר הביאו למיון מישהי, הסניטרים קוראים לה היפהפיה בתרדמת...”
  • 29 דקות
סיפור ביום
סאדו-מאזו בארץ-הקודש / רועי חן

: מספר: רועי חן