cat29400_img591741063.jpg

חרלמוב / ס. יזהר

"אדון חרלמוב היה איש גדול. הוא היה איש גיבור, וכשהיה יושב אל הפוסהרמוניק שהוא מין פסנתר מנושב דוושות רגליים או מפוח מנופח רגליים, או אקורדיון זקוף כפסנתר ומנופח כנ"ל, מכשיר לא ידוע ברבים אבל בסמינר העברי בבית הכרם ירושלים"
  • 18 דקות
סיפור ביום
חרלמוב / ס. יזהר

מספר: רודיה קוזלובסקי