cat29377_img652731504.jpg

התרנגולת השחוטה / הוראסיו קירוגה

"כל היום רבצו ארבעת הבנים השוטים של משפחת מאסיני-פֵרָאס על ספסל בחצר, לשונם משתרבבת בין שפתיהם, עיניהם מטומטמות, ראשיהם סבים אנה ואנה בפה פעור."
  • 18 דקות
סיפור ביום
התרנגולת השחוטה / הוראסיו קירוגה

תרגום: טל ניצן, מספר: רודיה קוזלובסקי